Links

ՀՀ Ազգային ժողով
ՀՀ կառավարություն
ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
ՀՀ Կենտրոնական բանկ
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա
Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ
Հաշվապահների միջազգային դաշնություն IFAC
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդ IASB
Ռուսաստանի պրոֆեսիոնալ հաշվապահների ինստիտուտ IPBR
Մեծ Բրիտանիայի որակավորված երդվյալ հաշվապահների ասոցիացիա ACCA
ԱՄՆ Ֆինանսական հաշվառման ստանդարտների խորհուրդ FASB US
Անկախ Որակավորված հաշավապահների ամերիկյան ինստիտուտ
Ֆինանսական հաշվառման խորհուրդ (ASB)

Comments are closed.