Ավարտված աուդիտներ

2011 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2012 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2013 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2014 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2015 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2016 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2017 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2018 թ. աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ

2019թ. աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների ցանկ

Comments are closed.